Start  
Website of

Dieter Mitternacht

dm

 

CV & Publications


lts

lts

LU-HT

 

 

 

Authored books, book sections and articles

2012

 • “Pope Benedict’s historical validation of Jesus’ incarnation.” Pages 129-138 in Zetterholm, M., and S. Byrskog, eds. The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays in Honor of Bengt Holmberg. Coniectanea Biblica: New Testament Series 47. Winona Lake, Eisenbrauns, 2012.

 •  “Conflict and Crisis in Galatia. Does ‘the truth of the Gospel’ need contextualization?” Mekong Mission Forum Publications, 2012.

2011

 • "Re-reading the struggle between Paul and the Galatian churches ". Pages 231-51 in Theology and Life 34, 2011.

TL34
Theology and Life 34, 2011

Order from: LTS

Theme: Theology in Praxis
Selection of contributions in English:
Wayne Nieminen, To Flurish or not to Flurish, that is the Question: Pastoral Musings on Positive Psychology and Christian Happiness
Jane S.C. Tam, Exploring Spirituality in Councelling Psychology: East meets West
Jerry L. Schmalenberger, Church Management and Leadership: A Theology and Praxis in the Life Cycle of the Congregation
Dieter Mitternacht, Re-reading the struggle between Paul and the Galatian churches
Jack R. Lundbom, Theology in Language, Rhetoric, and Beyond


2010

 • "Jewish Bible Commentary: A Brief Introduction to Talmud and Midrash". Pages 35-70 in Theology and Life 33, 2010

TL33
Theology and Life 33, 2010

Order from: LTS

Theme: On Commentary, Its History, Writing and Reception
Birger Olsson, What’s in a Commentary? Some Analytical Reflections
Dieter Mitternacht, Jewish Bible Commentary. A Brief Introduction to Talmud and Midrash
Terence Fretheim, Old Testament Commentaries. Their Selection and Use.
Jack R. Lundbom, Writing an Anchor Bible Jeremiah Commentary
Sam Tsang, Reading a Commentary from the Writer's Point of View: How Understanding the Writing Process Helps the Reader
Jan Martin Depner, Questions for Those Who Preach... A Criterion for Biblical Commentary in the 21st Century from the Perspective of “End-users”

2009

 • "Bibelvetenskap i ett sekulariserat och mångreligiöst samhälle." InstTRKlS. Dieter Mitternacht, Staffan Olofsson, Anders Runesson. Göteborg: Göteborgs Universitet, 2009.

2008

 • "Historisk och annan kunskap om Jesus: Om Benedikt XVI:s ambition att övervinna den historisk-kritiska metodens begränsningar." Pages 123-141 in Svensk Exegetisk Årsbok (SEÅ=Swedish Yearbook of Exegesis) 73 (2008). [download]
SEA73
Svensk Exegetisk Årsbok (SEÅ=Swedish Yearbook of Exegesis) 73 (2008)Order at: Uppsala Exegetiska Sällskap

The volume contains the proceedings from the Exegetiska Dagen at Uppsala 2007 on Sixty years of Qumran Research. In volume you also find other articles and a large number of book reviews.

 • "Kort introduktion till Talmud och Midrash." InstTRKlS, Göteborgs universitet, 2008.

2007

 • "Knowledge-making and Myth-making in John 6: A Narrative-Psychological Reading." Pages 49-74 in Svensk Exegetisk Årsbok (SEÅ=Swedish Yearbook of Exegesis) 72 (2007). [download]

larger image
Svensk Exegetisk Årsbok (SEÅ=Swedish Yearbook of Exegesis) 72 (2007)

Order at:
Uppsala Exegetiska Sällskap

The volume contains (besides other articles and book reviews) the proceedings from the Exegetiska Dagen at Uppsala 2006 on Psychology and Exegesis:

Contributors
Petri Merenlahti, "So who really needs therapy? On psychological exegesis and its subject."
Ilona Raskow, "Psychology and the Bible. What hath Freud wrought?"
Dieter Mitternacht, a.a.
Kari Syreeni, "Partial Weaning. Approaching the psychological enigma of John 13-17."

 • "Wahrnehmungen und Bewältigungen einer Krisensituation. Ein Beitrag zur psychologischen Analyse des Galaterbriefs." Pages 157-82 in Erkennen und Erleben. Beiträge zur psychologischen Erforschung des frühen Christentums. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2007.
larger image
Order at:
Gütersloher Verlagshaus

Editors
Gerd Theißen und Petra v. Gemünden

Contributors
Pierre-Yves Brandt
Pieter F. Craffert
István Czachesz
Petra von Gemünden
David Horrell


Anke Inselmann
Peter Lampe
Dieter Mitternacht
Bernhard Mutschler
Takashi Onuki


Christian Strecker
Gerd Theißen
Samuel Vollenweider
Kristina Wagner

 • "A Structure of Persuasion in Galatians. Epistolary and Rhetorical Appeal In An Aural Setting." Pages 53-98 in Exploring New Rhetorical Approaches to Galatians. Papers Presented at an International Conference at the University of the Free State, Bloemfontein March 13-14, 2006. Acta Theologica Supplementum 9, Bloemfontein, 2007. [download]
larger image
Order at: Acta Theologica or [download]

Editor
D.F. Tolmie

Contributors
Mika Hietanen
Dieter Mitternacht
Gerhard Swart

D.Francois Tolmie
Simon Tsang
Pieter Verster
Johan Vos

2006

larger image
Order at: Verbum
Boken finns som talbok.
Lyssna till [utdrag]

Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet (= Jesus and the first Christians. Introduction to the New Testament). Verbum 2006.

Editors
Dieter Mitternacht & Anders Runesson

Main Headings
1. Invitation to the New Testament
2. Historical bakgruond and enviroment
3. The historical Jesus
4. The texts (tradition, content, communication)
5. The Formation of Christendom
6. Readings (Hermeneutics and texts in perspectives)
7. Appendices (glossary, charts, tables, maps)

Contributors
Håkan Bengtsson
Samuel Byrskog
Bengt Holmberg
Jonas Holmstrand
Thomas Kazen
Dieter Mitternacht


Birger Olsson
Samuel Rubensson
Anders Runesson
Anna Runesson
Hanna Stenström
Jesper Svartvik


Kari Syreeni
Mikael Tellbe
Lari Thurén
HÅkan Ulfgard
Cecilia Wassén
Mikael Winninge

  Authored contributions to this volume:
 • ”Här börjar det" (with Anders Runesson). Pages 23-32.
 • Paulus, hans församlingar och arvtagare”. Pages 336-54.
 • Hur gör man? En historisk textorienterad tolkning." Pages 407-11.
 • ”Söker jag vara människor till lags? Retorisk-epistolografisk läsning.” Pages 439-46.
 • Ordförklaringar, Pages 483-500.
 • Bilder samt bildtexter och kartor (with Anders Runesson).

larger image
Order at:
Studentlitteratur

Boken finns som talbok.
Lyssna till [utdrag]

Från A-O. Att lära känna Nya testamentet på grekiska och svenska. Tills. med Birger Olsson. Studentlitteratur, 2006.

Nya testamentet har haft stor betydelse för västerländsk kultur och religion. I 500 år har det översatts till svenska, gamla översättningar har reviderats, nya har tillkommit. Gång på gång har det grekiska originalet tolkats så att dess innehåll och budskap har blivit tillgänglig för en ny generation. Men hur förhåller sig original och översättning, text och tolkning, till varandra?. För att kunna svara på frågorna behövs vissa elementära kunskaper om den grekiska som används i Nya testamentet. Det behövs en grundläggande förståelse för olika typer av översättningar och en grundläggande förståelse för den språkmiljö i vilken NT kom till. Det är detta som den här läroboken förmedlar. Boken är en första enkel handbok om Nya testamentet på originalspråket. Den vänder sig främst till studenter vid universitet och högskolor, men ger också den som vill fräscha upp sin grekiska en utmärkt möjlighet.

2005

 • "Paulus, visionär för en tid som flytt." Svensk kyrkotidning 101/20 (2005): 251-3. [download]

2004

 • "Theissen’s Integration of Psychology and New Testament Studies: Learning Theory, Psychodynamics and Cognitive Psychology." Pages 101-117 in volume 1 of In Psychology and the Bible: A New Way to Read the Scriptures (4 vols), Praeger, 2004.
 • "Paul’s letter to the Galatians in Social-Psychological Perspective." Pages 193-212 in volume 3 of In Psychology and the Bible: A New Way to Read the Scriptures (4 vols), Praeger, 2004.

larger image
Order at:
Greenwood

or Amazon
or Bokus

Editor
J. Harold Ellens and Wayne G. Rollins

Vol 1: From Freud to Kohut
Vol 2: From Genesis to Apocalyptic Vision
Vol 3: From Gospels to Gnostics
Vol 4: From Christ to Jesus

Contributors
Paul Anderson,
Anthony Bash,
Lyn M. Bechtel,
Kamila Blessing,
Schuyler Brown,
Martin Buss,
Donald Capps,
James Charlesworth,
Hal Childs,
Dereck Daschke,
Charles T. Davis III,

J. Harold Ellens
David Garber,
Ithamar Gruenwald
David Jobling
D. Andrew Kille
Andre LaCocque
Bernhard Lang
Jill McNish
Petri Merenlahti
Dan Merkur
David L. Miller
John W. Miller

Dieter Mitternacht
William Morrow
Bob Neuwoehner
Michael Willett Newheart
Ilona Rashkow
Wayne G. Rollins
John J. Schmitt
Kari Syreeni
Ralph L. Underwood
Andries G. Van Aarde
Walter Wink


Editorial Review (at Amazon)
These books provide the first comprehensive portrait of a relatively new field that combines psychological analysis with biblical studies. Thirty-four experts from seven countries gather here to show us how the various schools of psychology interpret the scriptures, from sexual laws and beliefs about shame to the personalities of Jesus, Job, and the prophet Ezekiel. A range of psychological perspectives from Freud to Kohut is chronicled, demonstrating a broad spectrum of applications from the Hebrew Bible and the New Testament

 • "'Hans brev är myndiga och kraftfulla men han talar jämmerligt.’ Om Paulus som brevskrivare." Religionsvetenskaplig Internettidskrift (RIT) 8 (2004): 1-16. Available at RIT

2003

 • “Korsfäst med Kristus och utfryst i Galatien.” Svensk Teologisk Kvartalskrift 79/1, 2003, 31-41.

 • "Current Views on the Synagogue of Ostia Antica and the Jews of Rome and Ostia." Pages 521-571 in The Ancient Synagogue. From its Beginnings until 200 CE. (ConBNTS 39) 2003. [download]

larger image
The Ancient Synagogue. From its Beginnings until 200 CEOrder at:
Amazon
or Bokus

 

Editors
Birger Olsson & Magnus Zetterholm

Main sections
Part 1: The Origins of the Synagogue
Part 2: The Life in the Diaspora Synagogues
Part 3: The Languages of the Synagogue
Part 4: The Worship of the Synagogue
Part 5: The Hermeneutics of the Synagogue
Part 6: The Synagogue of Ancient Ostia and the Jews of Rome

Contributors
Jerker Blomquist
Donald D. Binder
Bruce Chilton
Carsten Claussen
Daniel F. Falk
Paul V.M. Flesher
Irene von Görtz-Wrisberg
Karin Hedner-Zetterholm


Sten Hidal
Bengt Holmberg
Reuven Kimelman
Lee I. Levine
Judith Lieu
Dieter Mitternacht
Mark D. Nanos
Birger Olsson


Peter Richardson
Anders Runesson
James F. Strange
Emanuel Tov
Håkan Ulfgard
Staffan Wahlgren
Georg Walser
Jonathan M. Watt
Magnus Zetterholm

2002

 • "Foolish Galatians - A recipient-oriented assessment of Paul’s letter." Pages 408-33 in The Galatians Debate. Contemporary Issues in Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody: Hendrickson, 2002.

larger image
The Galatians Debate. Contemporary Issues in Rhetorical and Historical Interpretation. Peabody: Hendrickson, 2002.

Order at:
Amazon

or Bokus

Editor
Mark D. Nanos

Main sections
Part 1: Rhetorical and Epistolary Genre
Part 2: Autobiographical Narratives
Part 3: The Galatian Situation(s)

Contributors
John M. G. Barclay
Robert M. Berchman
Hans Dieter Betz
Carl Joachim Classen
Nils A. Dahl
James D. G. Dunn
Philip F. Esler
Paula Fredriksen


Robert G. Hall
G. Walter Hansen
A. E. Harvey
James D. Hester
Robert Jewett
Paul E. Koptak
B. C. Lategan


Troy Martin
J. Louis Martyn
Dieter Mitternacht
Mark D. Nanos
Joop Smit
Johan S. Vos
Nikolaus Walter


Students and scholars reading the secondary literature on Galatians must often negotiate specialized language and complex lines of argument. In addition to the theological jargon that traditionally characterizes discussion of Galatians, one now encounters a significant amount of rhetorical and sociohistorical terminology, and the reader's familiarity with this specialized language is increasingly assumed.

This volume is designed to facilitate familiarity with the contemporary issues central to the interpretation of Galatians and to present examples of the prevailing points of view as well as some recent challenges to them. The essays included explore the rhetorical and epistolary approaches to examining Galatians, comprise a comprehensive introduction to significant research in the field, and represent some of the best work available. Mark Nanos offers an introduction and glossary of terms to help students begin their study and a comprehensive volume bibliography and modern author and ancient sources indexes for those who are continuing on to further study.

 

2001

 • "Fragment ur vardagen. Översättning av 10 papyrusbrev med inledning och kommentarer." Pages 45-57 in Ur kyrkofädernas Brev (SPB, III). Skellefteå: Artos, 2001.

larger image
Ur kyrkofädernas Brev (SPB, III). Skellefteå: Artos, 2001.

Order at:
Bokus

Editor
Stephan Borgehammar

Contents
Martyrernas kyrka
Fragment ur vardagen
Kappadokisk brevkonst
Jerusalem, Jerusalem
Brevväxling om Bibeln
Speglingar av Europas gryning

Contributors
Per Beskow
Stephan Borgehammar
Bengt Ellenberger
Johan Heldt
Dieter Mitternacht


Maria Plaza
Stig Y. Rydberg
Cajsa Sjöberg
Gunhild Vidén

1999

larger image

larger image

Order at:
Bokus
or at Eisenbrauns

Forum für Sprachlose. Eine kommunikationspsychologische und epistolär-rhetorische Untersuchung des Galaterbriefs (ConBNT, 30), Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1999.

Resumé
The title: Forum für Sprachlose (A Forum for the Speechless) indicates the overall objective of this investigation, which is to construct an analytical interface where "the voice" of the recipients of Paul’s letter to the Galatians can be heard.

To that end a number of methodological steps are taken. First the rhetorical strategy of persuasion is analysed by interrelating implied authorial intent and implied reader expectation. Secondly attribution theories are brought to bear on social cognition in the letter. Thirdly, as a result of rhetorical and epistolary analyses the letter to the Galatians is categoriszed as a semi–official, freely composed, letter of petition, and 4.12-20 as its epistolary climax. Fourhtly, argumentation techniques, such as autobiography, diatribe, vilification, and enthymeme, are tested on the text of Galatians.

The analytical steps determine the relationship between situational relevance and reader coercion in the text of Galatians, and make communication strategies transparent. Cherished perceptions concerning the background and the problems that provoked the letter to the Galatians are challenged, first the notion of legalistic Judaizers at Paul's heels, secondly that of the Galatian Christ-believers’ attraction to a law-obedient gospel, and thirdly the traditional perception of Paul's theology of the law as the pivotal concern for all parties involved in the conflict in Galatia.

According to this investigation, Paul is primarily determined by the conviction that faith in and faithfulness to the crucified Christ belong together. Therefore he challenges the Galatian Christ-believers to follow Christ as he did (4:12, imitatio Christi crucifixi). The addressees did not comtemplate circumcised because of a need to be complete under the law, but in order not to have to abandon their faith in Christ on account of uncalled for persecution. Advisers (usually but unduly labeled “opponents”) are consulted for pastoral advice in a time of great societal hardship.

The Galatian Christ-believers are permitted to circumcise and become part of the Jewish community. In Paul's view, however, being circumcised for the purpose of avoiding persecution undermines the identification with Christ, which for him means nothing less than being ‘crucified with Christ’ (2.19) ‘and to the world’ (6.14).

1988

larger image

"By Works of the Law No One Shall Be Justified." Master of Theology Thesis, Bethel Theological Seminary, St. Paul, Minnesota, 1988.

Order from Library of Bethel Theological Seminary, St. Paul, USA or [download].